سفارش تبلیغ
صبا

SheroShabnam

صفحه خانگی پارسی یار درباره

محوم ...

محوم ...

 

اینکه هستم بی تو من، من نیستم

صاحب این جان و تن من نیستم 

 

تو همه من، جان و تن، من کیستم 

بی تو محوم ، انگار اصلا نیستم ...

 

حمیدرضا حاجی نیا