سفارش تبلیغ
صبا

SheroShabnam

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سرسپرده

    نظر

 

دل  بستم   و  سرسپردم  و  جان  دادم 

دین و دل و عقل و هوش همان آن دادم 

 

در  آخرت  ار  بپرسند  چه با  خود داری 

گویم  همه   را   به   جانِ  جانان   دادم 

 

 

حمیدرضا حاجی نیا 


جانان

    نظر

 

یا جان بستان  یا که  تو  جانانم  باش 

هم در دل و هم دیده و هم جانم باش

 

بر من نظری کن که ز جان می خواهم

دردانهء   جانانه    و    جانانم     باش 

 

حمیدرضاحاجی نیا 


که هستی ؟

    نظر

 

بر جان و دل و دیده به یکجا نشستی 

ای ای دلبرِ دل برده و دلدار که هستی 

 

یک نیم نظر کردی و دانم که به عالم 

محبوبِ دل و دیده و جانم تو هستی 

 

 

حمیدرضا حاجی نیا 


تویی ...

 

ماه تویی شاه تویی قبله  و درگاه تویی 

آه منم شوق تویی عشقِ سحرگاه تویی

 

 یار تویی نار تویی  شرحِ بَر و بار تویی 

راه تویی  جاه تویی  بر دلم آگاه تویی 

 

حمیدرضا حاجی نیا