سفارش تبلیغ
صبا

SheroShabnam

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گلِ نابِ حیدری

 

 

یا مهدی جان ! تو که از درد همه با خبری 

دلا پر شدن ز غم میگن که تو دل می بری

 

گلِ  نابِ حیدری  مهدی  صاحب الزمان !

بگو پس تو کی میآیی دلِ  ما رو  ببری ...

 

حمیدرضا حاجی نیا 


چار پاره

 

شعر عاصی شده از دست من انگار !

آنقدر که از دلش نام " تو " را آوردم ...

 

 

ای که شرح چشم تو

صد من بیشتر از مثنوی ست 

یک نگاه تو مرا 

صاحب صد دیوان کند ...

 

 

بعد من کمتر بخوابم سر بزن !

راستی بعد تو خوابم می برد ... ؟ ! 

 

 

سردم از عشق !

بس که سوزاند مرا ...

 

حمیدرضا حاجی نیا